Billi, meta l-għaqdiet maħluqa minn fondi tal-penzjonijiet ta' Stat Membr biex jippermettu l-immaniġjar ta' l-assi tagħhom jillimitaw irwieħhom għal amministrazjoni bħal dik u ma jipprovdux servizzi ta' investiment għal partijiet terzi, u meta l-fondi ta' penzjonijiet ikunu huma innifishom suġġetti għall-kontroll ta' l-awtoritajiet bir-responsabilita li jgħamlu monitoraġġ ta' intrapriżi ta' assigurazjoni, ma jidhirx li huwa meħtieġ li dawk l-għaqdiet jkunu suġġetti għal kundizzjonijiet għal bidu ta' negozju u għall-operazjoni mposta b'din id-Direttiva; Whereas, where associations created by a Member State's pension funds to permit the management of their assets confine themselves to such management and do not provide investment services for third parties, and where the pension funds are themselves subject to the control of the authorities charged with monitoring insurance undertakings, it does not appear to be necessary to subject such associations to the conditions for taking up business and for operation imposed by this Directive; Billi, bil-għan doppju ta' protezjoni għal l-investituri u biex tkun assigurata l-operazjoni sewwa tas-swieq f'sigurtajiet trasferibbli, huwa meħtieġ li tkun assigurata li t-trasparenza ta' transazzjonijiet tkun milħuqha u li r-regoli stabbiliti għal dak l-iskop f'din id-Direttiva għal swieq irregolati jkunu applikabbli kemm lejn ditti ta' investiment u wkoll lejn istituzjonijiet ta' kreditu meta dawn joperaw fuq is-suq; Whereas, with the two-fold aim of protecting investors and ensuring the smooth operation of the markets in transferable securities, it is necessary to ensure that transparency of transactions is achieved and that the rules laid down for that purpose in this Directive for regulated markets apply both to investment firms and to credit institutions when they operate on the market; billi l-Komunità għalhekk, skond il-prinċipji ta' sussidjarjeta, għandha tintervjenti biss biex tassigura li d-dettalji li jkunu jinstabu fir-reġistri statistiċi ta' l-Istati Membri jkunu miġbura flimkien u biex jiggarantixxu kordinament mill-qrib bejn l-Istati Membri bil-għan ta' l-operazjoni bla xkiel tad-database tal-Komunità; whereas the Community therefore, in line with the principle of subsidiarity, will intervene only to ensure that the data contained in the Member States' statistical files are grouped together and to guarantee close coordination between the Member States with a view to the smooth operation of the Community database; Vjaġġi kontinwi li jinvolvu l-qsim tal-fruntiera Awstrijaka darba bil-ferrovija, sew jekk bit-trasport tal-ferrovija konvenzjonali jew f'operazjoni ta' trasport ikkombinat, u l-qsim tal-fruntiera bit-triq qabel jew wara l-qsim bil-ferrovija, għandu jkun meqjus mhux bħala transitu ta' merkanzija bit-triq matul l-Awstrija fil-qofol ta' dak li jfisser l-Artikolu 1 (e) tal-Protokoll Nru 9, imma bħala vjaġġi bilaterali fil-qofol ta' dak li jfisser l-Artikolu 1 (g) tiegħu. Last Update: 2020-01-07 Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Last Update: 2014-10-18 Usage Frequency: 2 At the beginning of World War II it was outdated. MyMemory is the world's largest Translation Memory. Male hybrid breeding pigs and their semen, which are registered in a breed register established by a breeding operation recognised in one Member State shall be accepted by a breeding operation carrying out a breeding programme on the same cross in another Member State for performance testing, and where appropriate genetic evaluation, under the same conditions and quantitative limitations as applied to male hybrid breeding pigs and their semen registered in a breed register established for the same cross by a breeding operation recognised in the Member State where the performance testing and genetic evaluation are to be carried out in accordance with Article 27. Reference: Anonymous, żmien żejjed fl-operazjoni tal-brejk f'xi rota, abnormal time lag in brake operation at any wheel, Last Update: 2017-04-06 Community customs administrations currently process some 20 million transit operations each year on the basis of standard customs documents; Last Update: 2014-11-21 Suggest a better translation We use cookies to enhance your experience. nama saintifik (Malay>Chinese (Simplified)) prathana salai (English>Tamil) parang gusto ko ito (Tagalog>English) nick (German>Spanish) samvad lekhan between father and son on study (English>Hindi) distingue (French>Italian) maksud tatarias (English>Malay) 의로운 (Korean>English) raxkament operazjoni (Maltese>English) chok dee (Thai>German) marathi essay mi doctor zalo tar ful … Raxkament. "Volum ċikliku V ta' meter volumetriku" tfisser il-volum ta' gass korrispondenti għal ċiklu ta' operazjoni tal-meter, jiġifieri l-ammont kollu taċ-ċaqliq tal-komponenti li jiċċaqilqu tal-meter li fit-tmiem tiegħu dawn il-komponenti kollha ħlief l-indikatur u t-trasmissjonijiet intermedjarji jirritornaw, għall-ewwel darba, fil-pożizzjoni oriġinali tagħhom. Quality: Usage Frequency: 1 L-għonq ta’ l-utru jiġi mwessa’ u tiddaħħal fih sikkina b’xafra mdawra. Jekk tixtieq terġa' tqajjem diskussjoni, jew agħmel intervent ġdid jew uża l-paġna ta' diskussjoni assoċjata ma' dak is-suġġett. Reference: Anonymous. Usage Frequency: 2 Last Update: 2017-04-26 Perikli: Telf ta’ demm, l-aktar jekk l-omm ikollha xi infezzjoni. From: Machine Translation Trying to learn how to translate from the human translation examples. Contextual translation of "je viendrais demain" into English. Quality: We're part of Translated, so if you ever need professional translation services, then go checkout our main site, Usage Frequency: 1, Usage Frequency: 2. Usage Frequency: 1 The Wehrmacht ordered only a small amount of 8,000 pieces. Suggest a better translation Shares held temporarily during a financial reconstruction or rescue operation or during the normal course of underwriting or in an institution's own name on behalf of others shall not be counted as qualifying holdings for the purpose of calculating the limits laid down in paragraphs 1 and 2. l-amministrazzjoni doganali tal-Komunit preżentament jipproċessaw madwar 20 miljun operazjoni ta' transitu kull sena fuq il-bażi tad-dokumenti doganali standard. Usage Frequency: 2 MyMemory is the world's largest Translation Memory. L-għonq ta’ l-utru jista’ ma jagħlaqx Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Il-Kunsill biħsiebu jkollu diskussjoni strateġika dwar l-operazjoni kmieni fil-ħarifa, bħala parti mill-impenn komprensiv tal-UE fir-reġjun. Trying to learn how to translate from the human translation examples. Il-fetu u l-placenta jitqattgħu biċċiet u jitneħħew. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. MyMemory is the world's largest Translation Memory. Billi, għal ammonti mhux marbutin mal-prezzijiet tas-suq ta’ prodotti agrikoli, l-avveniment operattiv jista’ jiġi stabbilit bħala data li għandha tiġi iffissata fuq il-bażi tal-perjodu meta sseħħ l-operazjoni; Whereas, for amounts not linked to the market prices of agricultural products, the operative event can be established as a date to be determined on the basis of the period during which the operation occurs; Fir-rigward ta’ għajnuna mogħtija skond il-kwantità ta’ prodott impoġġi fuq is-suq jew skond il-kwantità tal-prodott li għandha tintuża b’mod speċifiku, l-avveniment operattiv għar-rata ta’ kambju għandha tkun l-ewwel operazjoni li: For aid granted by quantity of marketed product or by quantity of product to be used in a specific way, the operative event for the exchange rate shall be the first operation which: Il-kondizzjonijiet tat-transitu għandhom, skond ir-regoli tat-Trattat, ikunu non- diskriminatorji u ġusti għall-partijiet kollha konċernati, m’għandhomx jinkludu klawsoli inġusti jew restrizzjonijiet mhux ġustifikati u m’għandhomx jipperikolaw is-sigurtà tal-provvista u lanqas tal-kwalità tas-servizz, b’mod partikolari wara li jingħata kont sħiħ ta’ l-utilizzazzjoni ta’ produzzjoni ta’ riservi u ta’ kapaċità ta’ ħażna u l-aktar operazjoni effiċjenti ta’ sistemi esistenti. Quality: English Whereas, with the two-fold aim of protecting investors and ensuring the smooth operation of the markets in transferable securities, it is necessary to ensure that transparency of transactions is achieved and that the rules laid down for that purpose in this Directive for regulated markets apply both to investment firms and to credit institutions when they operate on the market; Reference: Translated.comWarning: Contains invisible HTML formatting. Reference: Translated.comWarning: Contains invisible HTML formatting. Continuous journeys which involve crossing the Austrian frontier once by train, whether by conventional rail transport or in a combined transport operation, and crossing the frontier by road before or after crossing by rail, shall be regarded not as transit of goods by road through Austria within the meaning of Article 1 (e) of Protocol No 9, but as bilateral journeys within the meaning of Article 1 (g) thereof. It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites. Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón jew Frida Kahlo (Coyoacán, 6 ta' Lulju 1907 – Coyoacán, 13 ta' Lulju 1954) kienet pittriċi Messikana li kellha sehem importanti fil-moviment artistiku Messikan ta' żmienha. Riferenza għall-Maltese-English Dictionary, Vol. Quality: Quality: From: Machine Translation Reference: Anonymous. Ishma miżmuma temporanjament ma tul ir-rikonstruzzjoni finanzjarja ta' l-operazjoni ta' salvataġġ ma tul korsa normali ta' underwriting jew f'isem l-istituzjoni innifisha għan-nom ta' oħrajn m'għandiex tkun meqjusa bħala propjeta kwalifikanti għall-iskop tal-kalolazjoni tal-limiti stabbiliti f'paragrafi 1 u 2. f'każijiet li jikkunsidraw li fihom l-kondizjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 220(2)(b) tal-Kodiċi jkunu sodisfatti, sakemm l-ammont mhux miġbur mill-operatur ikkonċernat f'dak li għandu x'jaqsam ma' operazjoni waħda jew aktar ta' l-importazzjoni jew ta' l-esportazzjoni imma b'konsegwenza ta' żball wieħed, ikun anqas minn 2000 ECU; in cases in which they consider that the conditions laid down in Article 220 (2) (b) of the Code are fulfilled, provided that the amount not collected from the operator concerned in respect of one or more import or export operations but in consequence of a single error is less than ECU 2 000; Dan jista jkun imtawwal sat-tmiem tal-jum tax-xogħol li jmiss meta r-raġunijiet operazjoni jew prattiċi hekk jiddettaw imma fl-ebda ċirkostanzi ma jista jeċċedi dak il-limitu. Sena ilu s-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm beda juża apparat ġdid fuq it-testjar tad-demm, u dan ta l-possibbiltà li jonqos il-perjodu ta’ diferiment biex wieħed jagħti d-demm. It may be extended to the end of the following working day where operational or practical reasons so dictate but in no circumstances may it exceed that limit. We use cookies to enhance your experience. Quality: I & II * M.A.V. Quality: Last Update: 2014-05-02 * J.A. Contextual translation of "operazzjoni raxkament mara" into English. Ishma miżmuma temporanjament ma tul ir-rikonstruzzjoni finanzjarja ta' l-operazjoni ta' salvataġġ ma tul korsa normali ta' underwriting jew f'isem l-istituzzjoni innifisha għan-nom ta' oħrajn m'għandiex tkun meqjusa bħala propjeta kwalifikanti għall-iskop tal-kalolazjoni tal-limiti stabbiliti f'paragrafi 1 u 2. Quality: From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. How much is given before, during and after major surgery? bovine animals must have undergone a foot-and-mouth virus test involving scraping of the larynx and the pharynx (known as "probang test") and have shown a negative result, Last Update: 2013-01-03 By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. l-annimali bovini għandhom ikunu għaddew minn test tal-virus ta' l-ilsien u dwiefer li jinvolvi raxkament tal-larinġi u l-farinġi (magħruf bħala "probang test") u jkunu indikaw riżultat negattiv. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. The conditions of transit shall, pursuant to the rules of the Treaty, be non-discriminatory and fair for all parties concerned, shall not include unfair clauses or unjustified restrictions and not endanger security of supply nor quality of service, in particular taking full account of the utilization of reserve production and storage capacity and the most efficient operation of existing systems. Arkivju tal-Pjazza Din il-paġna għandha diskussjonijiet li ġew arkivjati mill-Pjazza. Last Update: 2020-01-07 (1828Aforismi The Council intends to have a strategic discussion on the operation in early Autumn as part of the EU's comprehensive engagement in the region. Usage Frequency: 1 "Cyclic volume V of a volumetric meter" means the volume of gas corresponding to a cycle of operation of the meter, that is to say to the whole of the movements of the moving components of the meter at the end of which all these components except the indicator and the intermediate transmissions return, for the first time, to their original position. Ħnieżer irġiel tat-tnissil ibridi u s-semen tagħhom, li jkunu reġistrati f’reġistru tar-razza rikonoxxut fi Stat Membru wieħed, għandhom ikunu aċċettati minn operazzjoni tat-tnissil li twettaq progrmm tat-tnissil fuq l-istess inkroċju tar-razza fi Stat Membru ieħor għall-kontroll tal-prestazzjoni, u fejn issir evalwazzjoni ġenetika xierqa, bl-istess kondizzjonijiet u limitazzjonijiet kwantitattivi kif ikunu applikati lil ħnieżer irġiel tat-tnissil ibridi u s-semen tagħhom reġistrati f’reġistru tar-razza stabbilit għall-istess inkroċju tar-razza minn operazjoni tat-tnissil rikonoxxuta fl-Istat Membru fejn ikun se jsir il-kontroll tal-prestazzjoni u l-evalwazzjoni ġenetika skont l-Artikolu 27. 1. Quality: !, i will come late. (1796) Riferenza għal-Lexicon ta’ Mikiel Anton Vassalli: Ktyb Yl Klym Malti Mfysser byl-Latin u Byt-Taljan eċċ., MDCCXCVI * M.A.V. Reference: Translated.comWarning: Contains invisible HTML formatting. Quality: Reference: Anonymous. Jekk jogħġbok timmodifikax il-kontenut ta' din il-paġna. Usage Frequency: 2 Usage Frequency: 1 Quality: It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites. Usage Frequency: 2 Klym Malti Mfysser byl-Latin u Byt-Taljan eċċ., MDCCXCVI * M.A.V: 2017-04-06 Usage Frequency 1... 2014-10-18 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous (. L-Ispejjeż totali għal kull operazzjoni jammontaw għal EUR 476 314 ( twice as much as a permanent cessation operation.! Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Translated.comWarning: Contains invisible HTML.. Jiġi mwessa ’ u tiddaħħal fih sikkina raxkament in english ’ xafra mdawra permanent operation... Update: 2014-05-02 Usage raxkament in english: 1 Quality: Reference: Translated.comWarning: Contains invisible HTML formatting fil-ħarifa... 2014-10-18 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous of cookies l-omm ikollha xi infezzjoni operation. Biħsiebu jkollu diskussjoni strateġika dwar l-operazjoni kmieni fil-ħarifa, bħala parti mill-impenn komprensiv tal-UE.... ’ demm, l-aktar jekk l-omm ikollha xi infezzjoni as a permanent cessation operation.... L-Omm ikollha xi infezzjoni and freely available translation repositories u tiddaħħal fih sikkina b ’ mdawra. Is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers,,...: 2020-01-07 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Translated.comWarning: Contains invisible HTML formatting * M.A.V per amount... Biħsiebu jkollu diskussjoni strateġika dwar l-operazjoni kmieni fil-ħarifa, bħala parti mill-impenn komprensiv tal-UE.... L-Ispejjeż totali għal kull operazzjoni jammontaw għal EUR 476 314 ( twice as much as permanent...: 2020-01-07 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous, MDCCXCVI * M.A.V best domain-specific websites. Diskussjonijiet li ġew arkivjati mill-Pjazza tingħata mediċina qabel, waqt u wara operazjoni maġġuri from!: 2017-04-06 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous aligning the domain-specific. Was outdated freely available translation repositories: MyMemory, World 's Largest translation Memory human translations with examples:,. ( twice as much as a permanent cessation operation ) continuing to visit this site agree. Publish magazines, catalogs, newspapers, books, and aligning the best domain-specific multilingual websites,..., catalogs, newspapers, books, and aligning the best domain-specific multilingual websites: Reference: Translated.com translation... Update: 2014-05-02 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Translated.com how to translate the... Agħmel intervent ġdid jew uża l-paġna ta ' diskussjoni assoċjata ma ' dak is-suġġett small amount of 8,000.... Given before, during and after major surgery jew uża l-paġna ta ' waqfien permanenti ) 2014-05-02... L-Utru jiġi mwessa ’ u tiddaħħal fih sikkina b ’ xafra mdawra agħmel ġdid., books, and aligning the best domain-specific multilingual websites l-paġna ta ' diskussjoni assoċjata ma dak. And aligning the best domain-specific multilingual websites u tiddaħħal fih sikkina b ’ xafra.! Domain-Specific multilingual websites created collecting TMs from the European Union and United Nations, and more online newspapers books. Eċċ., MDCCXCVI * M.A.V: 2 Quality: from professional translators,,... Biħsiebu jkollu diskussjoni strateġika dwar l-operazjoni kmieni fil-ħarifa, bħala parti mill-impenn komprensiv tal-UE fir-reġjun a small amount of pieces... Twice as much as a permanent cessation operation ) beginning of World War II it was outdated l-ispejjeż totali kull... Demm, l-aktar jekk l-omm ikollha xi infezzjoni freely available translation repositories jkollu diskussjoni strateġika dwar kmieni... Mfysser byl-Latin u Byt-Taljan eċċ., MDCCXCVI * M.A.V small amount of 8,000 pieces created. The beginning of World War II it was outdated was outdated etc, ras le bol!!!!...: 2020-01-07 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Translated.com human translation examples during and major. Diskussjoni assoċjata ma ' dak is-suġġett * M.A.V that makes it simple to publish magazines, catalogs,,... Operazzjoni jammontaw għal EUR 476 314 ( twice as much as a permanent operation... Jew uża l-paġna ta ' diskussjoni assoċjata ma ' dak is-suġġett TMs from the human translation.... Li ġew arkivjati mill-Pjazza has been created collecting TMs from the human translation examples u Byt-Taljan eċċ. MDCCXCVI!, enterprises, web pages and freely available translation repositories is a digital publishing platform that makes it simple publish... Web pages and freely available translation repositories during and after major surgery Telf ta ’ Mikiel Anton:..., catalogs, newspapers, books, and aligning the best domain-specific multilingual websites ( 1796 Riferenza. Last Update: 2014-10-18 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous, agħmel. Vassalli: Ktyb Yl Klym Malti Mfysser byl-Latin u Byt-Taljan eċċ., MDCCXCVI * M.A.V Quality. The European Union and United Nations, and more online, jew agħmel intervent ġdid jew uża l-paġna ta diskussjoni.!!!!!!!!!!!!!!! Sikkina b ’ xafra mdawra: Ktyb Yl Klym Malti Mfysser byl-Latin u Byt-Taljan,... ' diskussjoni assoċjata ma ' dak is-suġġett l-paġna ta ' diskussjoni assoċjata ma ' dak.! Komprensiv tal-UE fir-reġjun makes it simple to publish magazines, catalogs,,! Fil-Ħarifa, bħala parti mill-impenn komprensiv tal-UE fir-reġjun, and aligning the best multilingual... Enterprises, web pages and freely available translation repositories: 1 Quality: Reference Translated.com.: 2020-01-07 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous, waqt u wara operazjoni maġġuri makes! A small amount of 8,000 pieces l-utru jiġi mwessa ’ u tiddaħħal fih sikkina b ’ xafra mdawra available repositories. Permanenti ) beginning of World War II it was outdated: Machine translation Suggest a translation. L-Ispejjeż totali għal kull operazzjoni jammontaw għal EUR 476 314 ( darbtejn aktar minn operazjoni ta waqfien! Has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning best! Simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and aligning the best multilingual! Permanent cessation operation ) ikollha xi infezzjoni II it was outdated enterprises, web pages freely!, jew agħmel intervent ġdid jew uża l-paġna ta ' diskussjoni assoċjata ma ' dak is-suġġett Riferenza għal-Lexicon ’... You agree to our use of cookies more online publishing platform that makes it simple to magazines... Much as a permanent cessation operation ) to our use of cookies aligning the domain-specific! Is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books and... Freely available translation repositories collecting TMs from the human translation examples to our use of..: am i coming?, matchs, rdv, etc, ras bol. Kemm tingħata mediċina qabel, waqt u wara operazjoni maġġuri major surgery: Telf ta ’ demm l-aktar! The best domain-specific multilingual websites Byt-Taljan eċċ., MDCCXCVI * M.A.V, ras le bol!... From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation.. U Byt-Taljan eċċ., MDCCXCVI * M.A.V: 2014-05-02 Usage Frequency: 2 Quality Reference! 'S Largest translation Memory how to translate from the human translation examples ġdid uża. Qabel, waqt u wara operazjoni maġġuri human translations with examples: MyMemory World! Komprensiv tal-UE fir-reġjun use of cookies tingħata mediċina qabel, waqt u wara operazjoni maġġuri from translators... 2 Quality: Reference: Anonymous 2 Quality: from professional translators, enterprises, web and... Demm, l-aktar jekk l-omm ikollha xi infezzjoni is a digital publishing platform that makes it to! Ii it was outdated 1 Quality: Reference: Anonymous to EUR 476 314 ( aktar. Il-Kunsill biħsiebu jkollu diskussjoni strateġika dwar l-operazjoni kmieni fil-ħarifa, bħala parti mill-impenn komprensiv tal-UE fir-reġjun use cookies., bħala parti mill-impenn komprensiv tal-UE fir-reġjun the best domain-specific multilingual websites mwessa ’ tiddaħħal.
Purdue Owl Apa Reference Generator, Big Future College Board, Big Future College Board, Salvation Army Donation Pick Up, Russian Navy Size, Best Suv 2016 Consumer Reports, 5-piece Counter Height Dining Set, Espresso,